بخشي از زيارت امام موسي بن جعفر سلام اله عليه-!!

بسم الله الرحمن الرحيم-نظريات شخصي است-0باب پنجم مفاتيح جنان-بخشي ا ز زيارت امام موسي بن جعفر سلام الله عليه-سلام برتو اي مولاي من-اي حضرت موسي بن جعفر ورحمته الله عليه-وبرکاته – من شهادت ميدهم شما محققا امام هدايت کننده امت هستيد  - و –ولي مرشد هستيد- بدرستي معدن انچه از وحي به صورت قران وحديث چه اشکار شده باشد وچه درحجاب باشد ميباشيد وصاحب تاويلات ان يعني مفسر تمام ان وحي ميباشيد وحامل تورات وانجيل به همين سبک ميباشيد- عالم اعادل وصادق عامل- اي مولي من- من از دشمنان دوري وبيزاري ميجويم- وتقرب الهي بواسطه پذيرش ولايت شما از خداوندمنان ميطلبم – سپاس خداوندمنان برشما وبر پدران شما –و- بر اجداد شما- و-فرزندان شما- وشيعيان –شما- ومحبين شما-مستدام باشد- وبرکل  هم چنين رحمت الهي وبرکات الهي برقرار باد-انشالله

یک نفر دارد خواب می‌بیند ۲۰۱۷-۰۶-۲۵ ۲۳:۵۳:۰۴

عمیقاً بخاطر ماه رمضونی که گذشت برای خودم متأسفم...

عمیقاً بخاطر برزخی که توش گیر کردم ناراحتم...

بخاطر تک تک اتفاقایی که افتاده، بخاطر تک تک حرفایی که شنیدم و بهشون واکنش نشون ندادم...


+دیگه نمیخوام برگردم به اون دانشگاه...

دفعه‌ی دیگه که میرم اون دانشگاه یا بعد از قبول کردن درخواست مهمان/انتقالیمه و برای جمع کردن وسایل باقیمونده‌م، یا برای ارائه‌ی درخواست انصراف از تحصیل به اون مسئولای لعنتی و مجدداً جمع کردن و برگردوندن وسایل باقی‌مونده‌م.

واقعاً نمیخوام یه ترم دیگه رو هم اونجا بخونم، واقعاً نمیخوام دوباره هیچکدومشونو ببینم...

اين اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي را، دستبند و پاي بندي درست کرده

  سوداگري تسليحاتي


چرا برخي ها قادر نيستند: حرکات و موضعگيري هاي ترامپ را تشخيص دهند؟ شايد ساده ترين راه حدس زدن خواسته هاي او است، به شرط آن که بدانيم قطب نماي او چيست!


بازاريابي فوق مدرن:


بازار اسلحه از آن جهت بالاترين بازار تجاري جهان است که: در همه موارد درجه يک عمل مي کند: بسته بندي شکل توليد و عرضه آن، کاملا رويايي است يعني همانطور که: يک بچه از شکلات يا بستني لذت مي برد، بزرگتر ها هم با ديدن سلاح هاي مختلف، محو تماشاي آن ميشوند و اصلا: مامورت کشتار جمعي اين سلاح ها فراموش مي شود! لذا در رعايت اصول مارکتينگ و بازار يابي، از اساتيد بزرگ استفاده مي کنند و: روانشناسان برجسته آنان را کمک مي نمايند، بهترين حقوقدانان ها در طيف اين بازار هستند، تا هرگونه موانع حقوقي را به سادگي برطرف کنند. بطوريکه ميتوان گفت در بازار اسلحه، فروش به هر روشي و: دريافت به هر قيمتي مطرح است. از تطميع خريدار تا تهديد او، از زنده کردن و يا کشتن او! از همه روشها استفاده مي شود. رقبا را اصلا غيرقابل نفوذ نمي دانند، به هر طريقي آنها را يا جذب مي کنند و يا: به سادگي حذف مي نمايند. ايدئولوژي و اخلاق اصلا اهميتي ندارد، جان انسان ها پشيزي ارزش نمي ارزد. هرمانعي بايد نابود شود، و هر رقيبي اگر جذب نشد از روي زمين محو شود. استفاده از تمام ابزار هاي تبليغي با تمام: امکانات و بالاترين قيمت ها روش آنها است، بهترين کتابها و مجلات در زمينه معرفي اسلحه، و کاربرد هاي آن است. بازي هاي کودکانه هم خالي از اين تبليغات باقي نمانده، بطوريکه هر کودک يا نوجواني که سراز بازي در مي اورد، اولين بازي او با اسلحه و کشتار مردم رهگذر است. تا جواني که در گيم نت ها، با زير وبم همه سلاح ها و نحوه خريد و: استفاده آن آشنا مي شود و: ديوانه وار در مسابقات جهاني، از خواب و خوراک مي افتد. روشهاي تاسيس گروه با هر ايدئولوژي آموزش داده مي شود، و هر دشمني با تمام اطلاعات دقيق معرفي مي شود! و جمعيت فعال جامعه، فقط در فکر به دست آوردن سلاح مي ماند. حتي در کشورهايي که خريد و فروش سلاح آزاد است، اين آتش تمامي ندارد! زيرا که به تمرين ميداني و: کشتار هاي روزانه منجر مي شود. روساي جهان همه درگير اين مسئله هستند. بخش اعظم درآمد هاي دولت از اين ممر است. باهر شليک موشکي از سوي کره شمالي، ديوار بازار تسليحاتي آمريکا ترک بيشتري برمي دارد! و براي همين است که ترامپ، عصاني تر مي شود و به گفته روانشناسان: براي ترامپ والبته براي بقيه رهبران جهان، واجب تر از قرص تجويزي شان! خبر پيشرفت سلاح هاي ايران و کره شمالي است! اگر نان و غذا نخوردند، يا به موقع به آنها ندادند، ناراحت نمي شوند، ولي اگر 4ثانيه ديرتر از: حملاتي موشک ايران به ديرالزور آگاه شوند، بند از بندشان جدا مي شود. سود آوري بالا و فروش عالي، تنها مسکني است که درد آنها را تسکين مي دهد. بنابر اين چيزهايي مانند: حقوق بشر يا تروريسم و يا حتي: مقوله فرهنگي مانند شرافت و بشريت و: انسانيت و نوعدوستي فقط با: چاشني فروش بيشتر سلاح تعبير مي شود. شرکت هاي آمريکايي چون لاکهيد و بوئينگ، که سالانه تا40ميليارد دلار فروش دارند، نيازي به اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي نمي بينند! اين اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي را، دستبند و پاي بندي درست کرده و: به دست و پاي کساني مي زنند که: بخواهند از اين کولاک تسليحاتي، خود را کنار نگهدارند.


Arms trading


Why are some not able to recognize the movements and positions of the tramp? Perhaps the easiest way is to guess what he wants, provided he knows what his compass is!


Supermodel Marketing:


The gun market is the highest in the world for the world"s largest market, which operates in the first place: the packaging of its production and supply is totally dreamy: as a kid enjoys chocolate or ice cream, the older ones Seeing different weapons will disappear, and at all: the mass destruction of these weapons is forgotten! Therefore, they are using great professors in observance of the principles of marketing and marketing and: They help prominent psychologists, the best lawyers in the market, to easily overcome any legal barriers. As it can be said in the gun market, sales are by any means and at all costs. From betting the buyer to threatening him, resurrecting or killing him! All methods are used. They do not consider rivals inadvertently in any way, either absorb them or simply remove them. Ideology and ethics do not matter at all, the lives of humans do not deserve value. Each obstacle must be destroyed, and any competitor should not disappear from the ground, if not absorbed. Using all the promotional tools with all: facilities and the highest prices are their method, the best books and magazines on the introduction of weapons, and its applications. Childish games are not left out of these ads, so that every child or teenager who plays, his first game with guns and killing people passes. As young as in the game, with all my weapons and how to buy it, I know how to use it: it crawls out of sleep in the world championships. The group"s established methods are taught with any ideology, and each enemy is introduced with all the precise information! And the active population of society is only thinking of gaining weapons. Even in countries where weapons are free, there is no fire! Because you are practicing and: Daily killing. The heads of the world are all involved. Much of the government"s income is from this. North Korean missile strike leaves more space for US weapons market! And for this reason, Tramp is becoming more sinister, and according to psychologists: for Tramp, it is obligatory for the rest of the world"s leaders, more than their prescriptive tablet! The news of the progress of the weapons of Iran and North Korea! If they did not eat bread or food, they did not get upset, but if they were 4 seconds later than Iran"s missile strikes on Deir-Ezor, the strap would be cut off. High profits and excellent sales are the only remedy that relieves pain. So things like: human rights or terrorism, or even: a cultural category such as dignity and humanity, and humanity and altruism, are interpreted only as: "stuffing" more arms sales. American companies like Lockheed and Boeing, who sell up to $ 40 billion a year, do not need to see morality and social responsibility! This morality and social responsibility, bracelet and commitment, are made by those who: want to keep themselves out of this weapons blast.


تجارة الأسلحة


لماذا لا يمكن بعض الحركات والمواقف ترامب الاعتراف؟ ولعل أسهل طريقة لتخمين ما هو عليه، طالما أنهم يعرفون ما هو البوصلة له!


تسويق حديثة جدا:


سوق السلاح إلى أعلى سوق تجاري في العالم أنه في جميع الحالات إلى أعمال واحد: حزمة من الإنتاج والعرض، بل هو حلم كما تتمتع طفل، والشوكولاته أو الآيس كريم، والكبار مع وصف أسلحة مختلفة، ومشاهدته على الإطلاق: سوف تنسى مهمة أسلحة الدمار الشامل! لذلك، وفقا للمبادئ التسويق والتسويق، ومعلمين عظماء علماء النفس سيساعد تسليط الضوء عليها، هي أفضل المحامين في السوق ككل، من أجل حل أي عقبات قانونية بكل سهولة. لذا يمكننا القول أن مبيعات السلاح السوق بأي شكل من الأشكال و: الحصول هناك على الإطلاق التكاليف. المشتري إغراء لتهديد له، حيا أو قتله! كل الطرق المستخدمة. لم المنافسين منيع لا، بأي شكل من الأشكال أو استيعابها أو ببساطة حذفها. الأيديولوجيا والأخلاق لا يهم، والحياة البشرية لا يستحق فلسا واحدا. يجب تدمير إزالة أي عوائق، وعلى كل منافس إذا لم يمتص سيتم محوها. باستخدام كافة أدوات الدعاية مع جميع المرافق وأعلى الأسعار على ما هي عليه، فإن أفضل الكتب والمجلات في مجال الأسلحة وعرض، وتطبيقه. ألعاب سخيفة الحملة المتبقية فارغة، لذلك أي طفل أو المراهق الذي لمس اللعب بالقرب يجلب أول مباراة له مع البنادق وقتل الناس هو من خلال. حتى الشباب في الملاحظات اللعبة، ورتابة جميع الأسلحة وكيفية شراء واستخدام مألوفة و: بجنون في بطولة العالم، والنوم والأعلاف السقوط. طرق أنشأت المجموعة من خلال أي أيديولوجية تدريسها، وكل عدو مع كل المعلومات التفصيلية التي أدخلت! والسكان النشطين، إلا أنه كان للحصول على الأسلحة. حتى في البلدان التي هي حرة لبيع وشراء الأسلحة، وليس فقط عن النار! لحقل الممارسة وقتل يؤدي يوميا. ويشارك جميع قادة العالم. الغالبية العظمى من إيرادات الحكومة من هذا المقطع. الصواريخ التي أطلقها باهر جدار سوق أسلحة كوريا الشمالية يأخذ أكثر الأيسر لأمريكا! وهذا هو السبب ترامب، سانى أكثر وعلماء النفس وفقا لترامب، بطبيعة الحال، لبقية زعماء العالم، واجبة من حبوب منع الحمل وصفة طبية بهم! تقدم إيران والأسلحة كوريا الشمالية! إذا كان الخبز وتناول الطعام، أو عندما لا، لا تهتم، ولكن إذا 4 ثوان في وقت لاحق أبلغ الهجمات الصاروخية إيران دير الزور، الفقرة فصلها عن كتلة. ارتفاع الربحية والمبيعات والسكن الذي يخفف فقط آلامهم. من الأشياء مثل حقوق الإنسان أو الإرهاب أو حتى: ثقافة مثل الشرف والإنسانية: الإنسانية والإيثار فقط مع تفسيرها مبيعات محنك الأسلحة. الشركات الأمريكية مثل لوكهيد وبوينج، التي لديها مبيعات سنوية قدرها 40 مليار $ يطلب إلى الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية لا نرى! الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية والأساور والالتزامات التي وأيديهم وأرجلهم من تلك التي تريد أحضان العاصفة الثلجية، والحفاظ على جانبا.


Arms ticar?t


Niy? b?zi h?r?k?tl?ri v? V?zif?l?r Trump tan?maq olar? B?lk??n asan yolu o uzun onun kompas n? kimi n? tahmin!


Ultra-müasir marketing:


istehsal v? t?chizat? Package, bir u?aq, ?okolad v? ya dondurma h?zz kimi bir yuxu, böyükl?r il? bütün hallarda bir-aktlar? dünyada ?n yüks?k kommersiya bazar?na Arms bazar müxt?lif silah t?svir v? bütün bu seyr: kütl?vi q?r??n silahlar?n?n missiya unudulmu? olacaq! Buna gör? d?, marketinq v? marketinq prinsipl?rin? uy?un olaraq, böyük mü?llim v? onlar? qeyd köm?k ed?c?k psixoloqlar, asanl?qla h?r hans? bir qanuni mane? h?ll etm?k üçün bütün bazarda ?n yax?? v?kill?r var. bütün x?rcl?ri orada almaq: Biz bazar gun h?r hans? bir ??kild? sat?? v? dem?k olar ki. cazibe al?c? diri onu t?hdid v? ya onu öldürm?k üçün! Bütün üsullar? istifad? olunur. Keçilm?z r?qibl?ri h?r hans? bir ??kild?, yox idi v? ya onlara udmaq v? ya sad?c? silin. ?deologiya v? etm?z ?xlaq insan h?yat? quru? d?y?r deyil. Sil h?r hans? mane?l?rin m?hv olmal?d?r v? udulmu? ?g?r h?r r?qib m?hv olacaq. bütün obyektl?rin v??n yüks?k qiym?tl?ri onlar yol t?qdim silah sah?sind??n yax?? kitab v? jurnal, v? onun t?tbiqi il? t?bli?at bütün al?tl?r istifad?. Kampaniyan?n Silly oyunlar bo? qalan, bel? ki, yax?n oyun toxunmaq h?r hans? bir u?aq v? ya yeniyetm? silah il? ilk oyun g?tirir v? insanlar h?lak vasit?sil?. Oyun qeydl?r bel? g?nc, bütün silah monoton v? nec? almaq v? tan?? istifad? etm?k: d?lic?sin? Dünya Çempionat?nda, yuxu v? yem dü?ür edir. Üsullar? t?dris hans? ideologiya il? qrupu yarad?l?b v? bütün ?trafl? m?lumat h?r dü?m?n t?qdim olunacaq! V? f?al ?hali, yaln?z silah almaq idi dü?ündüm. H?tta bütün yan??n silah almaq v? satmaq üçün pulsuz ölk?sind?! t?crüb? sah?sind? öldürülm?si üçün günd?lik ç?xar?r. Dünya liderl?ri bütün c?lb olunur. Hökum?t g?lir ?ks?riyy?ti bu keçid edir. ?imali Koreyan?n silah bazar divar at?? Baher raket Amerika üçün daha sol al?r! V? niy? Trump, Sany daha psixoloqlar Trump gör?, ?lb?tt?, onlar?n resept h?b çox m?cburi dünya liderl?rinin istirah?t üçün! ?ran v? ?imali Koreyan?n silah t?r?qqi! çör?k v??g?r yem?k, v? ya onlar n? zaman, narahat etmir, lakin 4 saniy? sonra raket hücumlar? ?ran Deir Ezzor, blok ayr?lan paraqraf m?lumat ?g?r. yüks?k g?lirlilik v? sat??, m?nzil yaln?z öz a?r? azad edir. seasoned sat?? silah ??rh yaln?z insanl?q v? ba?kalar?n? dü?ünme: m?d?niyy?t bel? ??r?f v? insanl?q kimi bel? insan hüquqlar? v? ya terror v? ya h?tta kimi ?eyl?r idi. Bel? $ 40 milyard illik sat?? var Lockheed v? Boeing kimi AB? ?irk?tl?ri etika v? görmür?m sosial m?suliyy?t t?l?b olunur! ?xlaq v? ictimai m?suliyy?t, bil?rzik v? edil?n öhd?likl?r v? onlar?n ?ll?ri v? çov?un silah ist?yir?m ki, o aya?a k?nara saxlamaq.


 


 

دانلود دوبله فارسی فیلم جوخه تبهکاران Gangster Squad 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم جوخه تبهکاران Gangster Squad 2013 با لینک مستقیم دانلود دوبله فارسی فیلم Gangster Squad 2013 با لینک مستقیم دانلود دوبله فارسی فیلم Gangster Squad 2013 سینک اختصاصی رسانه ملی مدیا با حضور برترین گویندگان ایران لینک IMDB امتیاز : 6.8 / 10 امتیاز منتقدین : 40 / 100 ژانر : اکشن ، […]

دانلود آهنگ جدید آرش به نام اسمت چی چیه

دانلود آهنگ جدید آرش بنام “ اسمت چی چیه ” با لینک مستقیم

Download New Music Arash – Esmet Chi Chie

موزیک جدید و بسیار زیبای آرش بنام اسمت چی چیه با بالاترین کیفیت در موزیکفا

” برای دانلود آهنگ های آرش <— کلیک کنید “

دانلود آهنگ جدید آرش به نام اسمت چی چیه

متن و شعر آهنگ اسمت چی چیه از آرش

اسمت چی چیه لبا ماله کی کیه اسمت چی چیه این بلا مال کیه
منو سریع میبینه بغلم میگیره میشنه بدجوری شیرینه میدونه به دل میشینه

جیگره کو این دختر جیگره کو جیگره کو کسی مثل تو ندیده
جیگره کو بگو یالا جیگره کو جیگره کو کسی عشقمو ندیده

اسمت چی چیه اسمت چی چیه لبات ماله کی کیه
اسمت چی چیه اسمت چی چیه این بلا ماله کیه

با تو میخوام بالاها برم نشده من تا حالا بگم
گیره حالا حالا ها دلم گیر اونه قربونه اون ادا ها برم
قربونه اون لبات برم دیگه حالا حالا ها دلم واسه اونه

منو سریع میبینه بغلم میگیره میشینه بدجوری شیرینه آره میدونه به دل میشینه

—- —-

جیگره کو این دختر جیگره کو جیگره کو کسی مثل تو ندیده
جیگره کو بگو یالا جیگره کو جیگره کو کسی عشقمو ندیده

اسمت چی چیه اسمت چی چیه لبات ماله کی کیه
اسمت چی چیه اسمت چی چیه این بلا ماله کیه

تویی دنیا دنیام تویی دنیا دنیام تویی دنیا دنیام
نشون بده تویی دنیا دنیام تویی دنیا دنیام حالا تو بیا بیا یالا تکون بده

جیگره کو این دختر جیگره کو جیگره کو کسی مثل تو ندیده
جیگره کو بگو یالا جیگره کو جیگره کو کسی عشقمو ندیده

اسمت چی چیه اسمت چی چیه لبات ماله کی کیه
اسمت چی چیه اسمت چی چیه این بلا ماله کیه

نوشته دانلود آهنگ جدید آرش به نام اسمت چی چیه اولین بار در موزیکفا | دانلود آهنگ جدید پدیدار شد.

دانلود اهنگ جدید سینا سرلک به نام زیر سقف دودی

دانلود آهنگ جدید سینا سرلک بنام “ زیر سقف دودی ” با لینک مستقیم

Download New Music Sina Sarlak – Zire Saghfe Doodi

موزیک جدید و بسیار زیبای سینا سرلک بنام زیر سقف دودی با بالاترین کیفیت در موزیکفا

” برای دانلود آهنگ های سینا سرلک <— کلیک کنید “

دانلود اهنگ جدید سینا سرلک به نام زیر سقف دودی

موزیک: علیرضا افکاری / تنظیم: سعید زمانی

متن و شعر آهنگ زیر سقف دودی از سینا سرلک

تو نبودی وقتی رو سقف شبم دست هیچ کسی چراغی نگرفت
وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت

تو ندیدی وقتی چترت رو سر هر کی وا شد سیله بارون میشدم
تو قدم که میزدی هر جای شهر من زمینِ اون خیابون میشدم

عشق یعنی صد ساله دیگه ام بهش حسی که داری تویه دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

عشق یعنی صد ساله دیگه ام بهش حسی که داری تویه دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

— —

تو نمیتونی بفهمی حالمو به جنون بد دارم عادت میکنم
من به هر کسی که میبینه تو رو با همه جونم حسادت میکنم

عشق یعنی صد ساله دیگه ام بهش حسی که داری تویه دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

عشق یعنی صد ساله دیگه ام بهش حسی که داری تویه دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

نوشته دانلود اهنگ جدید سینا سرلک به نام زیر سقف دودی اولین بار در موزیکفا | دانلود آهنگ جدید پدیدار شد.