دانلود نقشه معماری طراحی کتابخانه دانشگاه دارای مبلمان کامل

فهرست مطالب: دانلود نقشه معماری طراحی کتابخانه دانشگاه دارای مبلمان کاملتاریخ ایجاد 30/12/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 2 شیت نقشه اتوکد دارای پلان برش پرسپکتیو   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 747 kb  تعدادمشاهده  16


 دانلود نقشه معماری طراحی کتابخانه دانشگاه دارای مبلمان کامل

پلان کتابخانه دانشگاه با مبلمان و شماره فضاها
پرسپکتیو دو بعدی ساختمان کتابخانه دانشگاه


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود نقشه معماری طراحی کتابخانه دانشگاه دارای مبلمان کامل , ,پلان کتابخانه دانشگاه با مبلمان و شماره فضاها ,پرسپکتیو دو بعدی ساختمان کتابخانه دانشگاه ,
مقالات مرتبط در این دسته
پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی
دانلود , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg
دانلود پلان های کامل ,زورخونه -dwg
دانلود پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2
نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری
نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی
نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی
نقشه اتوکدی طراحی زورخانه
دانلود, رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشکده معماری- DWG
دانلود , پلان کامل مدرسه -dwg
دانلود, رایگان, پلان سردر دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, کانسپت مدرسه- DWG
دانلود نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-

دانلود نقشه معماری طراحی ساختمان اداری دانشگاه دارای مبلمان کامل

فهرست مطالب: دانلود نقشه معماری طراحی ساختمان اداری دانشگاه دارای مبلمان کاملتاریخ ایجاد 30/12/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 5 شیت نقشه های اتوکد   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 1140 kb  تعدادمشاهده  4


 دانلود نقشه معماری طراحی ساختمان اداری دانشگاه دارای مبلمان کامل

پلان طبقات با مبلمان و شماره گذاری فضاها
برشهای مجموعه
نماهای مجموعه
و پرسپکتیو مجموعه به صورت دوبعدی در شیتها

کل نقشه های محصول را در ذیل میتوانید ببینید بعد اگر خواستید خرید بفرمایید


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود نقشه معماری طراحی ساختمان اداری دانشگاه دارای مبلمان کامل , ,پلان طبقات با مبلمان و شماره گذاری فضاها ,برشهای مجموعه ,نماهای مجموعه ,و پرسپکتیو مجموعه به صورت دوبعدی در شیتها,
مقالات مرتبط در این دسته
پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی
دانلود , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg
دانلود پلان های کامل ,زورخونه -dwg
دانلود پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2
نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری
نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی
نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی
نقشه اتوکدی طراحی زورخانه
دانلود, رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشکده معماری- DWG
دانلود , پلان کامل مدرسه -dwg
دانلود, رایگان, پلان سردر دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, کانسپت مدرسه-

دانلود نقشه طراحی دانشکده فنی مهندسی در اقلیم گرم و خشک

فهرست مطالب: دانلود نقشه طراحی دانشکده فنی مهندسی در اقلیم گرم و خشک

تاریخ ایجاد 30/12/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 5 شیت نقشه اتوکد دارای پلان برش پرسپکتیو   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 2650 kb  تعدادمشاهده  16


دانلود نقشه طراحی دانشکده فنی مهندسی در اقلیم گرم و خشک

دانشکده با حیاط مرکزی و رویکرد سنتی
 
پلان ها با مبلمان و شماره گذاری فضاها
برشها و پرسپکتیو در محیط دو بعدی بدون فایل سه بعدی

تصاویر کل نقشه های این محصول رو در ذیل مشاهده بفرمایید


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود نقشه طراحی دانشکده فنی مهندسی در اقلیم گرم و خشک , ,پلان ها با مبلمان و شماره گذاری فضاها ,برشها و پرسپکتیو در محیط دو بعدی بدون فایل سه بعدی,
مقالات مرتبط در این دسته
پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی
دانلود , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg
دانلود پلان های کامل ,زورخونه -dwg
دانلود پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2
نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری
نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی
نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی
نقشه اتوکدی طراحی زورخانه
دانلود, رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشکده معماری- DWG
دانلود , پلان کامل مدرسه -dwg
دانلود, رایگان, پلان سردر دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, کانسپت مدرسه- DWG
دانلود نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg
دانلود نقشه معماری طراحی ساختمان سالن اجتماعات دانشگاه دارای مبلمان کامل

فهرست مطالب: دانلود نقشه معماری طراحی ساختمان سالن اجتماعات دانشگاه دارای مبلمان کاملتاریخ ایجاد 30/12/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 3 شیت نقشه اتوکد دارای پلان برش پرسپکتیو   قیمت: 7000 تومان   حجم فایل: 1665 kb  تعدادمشاهده  21


دانلود نقشه معماری طراحی ساختمان سالن اجتماعات دانشگاه دارای مبلمان کامل
 
پلان مبلمان با شماره فضاها
پرسپکتیو دو بعدی در شیت بهمراه نمابرش


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود نقشه معماری طراحی ساختمان سالن اجتماعات دانشگاه دارای مبلمان کامل , ,پلان مبلمان با شماره فضاها ,پرسپکتیو دو بعدی در شیت بهمراه نمابرش,
مقالات مرتبط در این دسته
پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی
دانلود , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg
دانلود پلان های کامل ,زورخونه -dwg
دانلود پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2
نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری
نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی
نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی
نقشه اتوکدی طراحی زورخانه
دانلود, رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشکده معماری- DWG
دانلود , پلان کامل مدرسه -dwg
دانلود, رایگان, پلان سردر دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, کانسپت مدرسه-

دانلود پروژه دانشکده معماری

فهرست مطالب: دانلود پروژه دانشکده معماریتاریخ ایجاد 31/12/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: نقشه های اتوکد طبق تصاویر   قیمت: 21000 تومان     تعدادمشاهده  7


دانلود پروژه دانشکده معماری طراحی معماری
 
دانشکده معماری با ۳ طبقه پلان. این پروژه شامل پلان های مبله، ۲برش، ۲نما، سایت پلان و پرسپکتیو های داخلی و خارجی می باشد.که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پروژه دانشکده معماری طراحی معماری , ,دانشکده معماری با ۳ طبقه پلان. این پروژه شامل پلان های مبله، ۲برش، ۲نما، سایت پلان و پرسپکتیو های داخلی و خارجی می باشد.که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.,
مقالات مرتبط در این دسته
پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی
دانلود , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg
دانلود پلان های کامل ,زورخونه -dwg
دانلود پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2
نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری
دانلود نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری
نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی
نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی
نقشه اتوکدی طراحی زورخانه
دانلود, رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- DWG
دانلود, رایگان, پلان دانشکده معماری- DWG
دانلود , پلان کامل مدرسه -dwg
دانلود, رایگان, پلان سردر دانشگاه- DWG
دانلود, رایگان, کانسپت مدرسه- DWG
دانلود نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg

تست عمر باتری Xperia C3 و Xperia C3 Dual

2 سال قبل در: بررسی ابزارهای همراه, نقد و بررسیبدون نظر تلفن هوشمند Xperia C3 Dual از سونی یک فبلت ۵/۵ اینچی است که از پردازنده اسنپدراگون ۴۰۰ بهره می برد. در کنار این پردازنده مرکزی تقریبا قدیمی، این محصول امکانات خوبی را برای علاقمندان به سلفی در نظر گرفته. در جلو دستگاه در کنار دوربین مخصوص سلفی و تماس های تصویری یک فلاش LED نیز قرار گرفته و در پشت نیز از دوربینی ۸ مگاپیکسلی در این دستگاه استفاده شده است. همچنین دو سیمکارته بوده و از LTE پشتیبانی می کند. در تست معتبر باتری ای که وب سایت جی اس ام آرنا بر روی تلفن های هوشمند میان رده سونی انجام داده اکثر آنها عمر باتری خوبی را از خود نشان داده اند. همین موضوع انتظار می رود در مورد Xperia C3 و باتری ۲۵۰۰ میلی آمپرساعتی آن هم صحیح باشد. این محصول در دو مدل تک سیمکارته با پشتیبانی از LTE و دو سیمکارته با پشتیبانی از 3G عرضه شده. از آنجا که این تست بر روی مدل دو سیمکارته این محصول انجام شده، در هر دو حالت استفاده از یک و دو سیمکارت بررسی بر روی آن انجام پذیرفته است. در نهایت چیزی که بسیار جالب است، در هر دو حالت استفاده از یک و دو سیمکارت نتایج یکسانی بدست آمده. در ادامه این بررسی با گویا آی تی همراه باشید. استفاده از تلفن هوشمند Xperia C3 Dual سونی برای مکالمه در شبکه 3G نتایج زیر را به دنبال داشته است. T1 تست دوم در بخش مرورگری وب انجام شده. باز هم در اینجا نسبت به میان رده بودنش، Sony Xperia C3 نتایج خوبی را بر جای گذاشته. در تصویر زیر می توانید حاصل این بررسی را هم مشاهده کنید. T2 و اما در نهایت بررسی آخر با پخش ویدئو انجام شده. در این تست یک ویدئو به صورت ممتد توسط این دستگاه پخش شده و جالب است اگر بدانید پس از ۱۲ ساعت پخش ویدئو در این شرایط، باز هم ۱۰ درصد شارژ در این تلفن هوشمند باقی مانده! T3 در نهایت باید بگوییم که باز هم مانند آنجه در ابتدای این مطلب اشاره شد، Xperia C3 هم توانست نتایج خوبی را در بخش باتری از خود برجای بگذارد. شما می توانید با این محصول تا ۹۱ ساعت مکالمه متتد داشته باشید که در نوع خود عددی بسیار خوب محسوب می شود. همچنین قادر خواهید بود یکروز تمام به مرور صفحات وب بپردازید و نیز ویدئو پخش کنید. در نهایت می توانید در تصویر زیر خلاصه نتایج تست باتری معتبر GsmArena را مشاهده کنید. gsmarena_002 [منبع: GsmArena]
گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

ادامه مطلب

شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه آزاد خواهد شد – میهن مهر

شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه آزاد خواهد شد شیخ ابراهیم زکزاکی شهادت شیخ زکزاکی سرنوشت شیخ زکزاکیزندگینامه شیخ زکزاکی زندگی نامه شیخ زکزاکی بیوگرافی شیخ زکزاکی شیخ زکزاکی کیست شیخ ابراهیم زکزاکی کیست زندگی نامه زکزاکی

آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی در ۴۵ روز آینده

freedom-sheikh-ibrahim-zakzaky-in-45-days

حساب کاربری توئیتری منتسب به جنبش اسلامی نیجریه دقایقی قبل از امکان آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان این کشور خبر داد.

به نقل از مهر، بر اساس این پیام توئیتری، دادگاه عالی فدرال نیجریه در حکمی اعلام کرد که شیخ ابراهیم زکزاکی به همراه همسر وی ظرف مدت ۴۵ روز آینده آزاد خواهند شد.

در ادامه این پیام توئیتری آمده است: دولت نیجریه قرار است مکانی را برای اقامت آن ها مهیا کند.

لازم به ذکر است که دقیقا یک سال پیش ، ارتش نیجریه با یورش وحشیانه و بی رحمانه به عزاداران حسینی در حسینیه صاحب الزمان حدود ۲ هزار نفر از سوگواران حسینی را به خاک و خون کشید و پس از زخمی کردن شیخ زکزاکی و همسر وی، شیخ را به مکان نامعلومی انتقال داد.

متعاقب حمله ارتش نیجریه به حسینیه بقیه الله، شیخ ابراهیم زکزاکی به شدت مجروح شد و بر اثر شدت جراحت های وارده یکی از چشمان خود را به طور کامل از دست داد و چشم دیگر وی نیز در آستانه نابینایی قرار گرفت. وی تاکنون تحت عمل جراحی نیز قرار گرفت که البته نتیجه ای دربر نداشت.


ادامه مطلب

پیروزی پرگل اتلتیکو مادرید مقابل بایرلورکوزن

اتلتیکو مادرید در دیدار  رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان در خانه لورکوزن به پیروزی 4-2 رسید و گام بلندی به سوی صعود به مرحله بعد برداشت.ادامه مطلب

دانلود فیلم جکی – Jackie 2016


دانلود فیلم جکی - Jackie 2016

دانلود رایگان با لینک مستقیم

کیفیت 1080p BRrip , 720p BRrip اضافه شد

کیفیت x265 اضافه شد

زیرنویس فارسی اضافه شد


ادامه مطلب