روش کلاسداری – نکته های اجرایی قالب سوال و جوابی (قسمت دوم)

روش کلاسداری - نکته های اجرایی قالب سوال و جوابی (قسمت دوم)


#آموزش_کلاسداری
#قالب_های_کلاسداری
#قالب_سوال_و_جواب


21.پاسخ باید کوتاه و مفید باشد.
22.می توان پاسخ بعضی از سوالات را به جلسه بعد و یا بعد از جلسه موکول کرد؛
الف)سوالاتی که به بحث ربطی ندارد.
ب)سوالاتی که شبهه ایجاد میکند و فرصتی برای پاسخ گویی نیست.
ج)سوالاتی که خصوصی است و مشکل همه مخاطبان نیست.
23.پاسخ ها مستند باشد.
24. سوال باید کتبی باشد و هرگز به سوالات شفاهی پاسخ داده نشود زیرا برخی ممکن است با طرح سوالاتی جهت دار، به دنبال برهم زدن جلسه،ایجاد شبهه و ... باشند
25. به مقدار کافی برگه جهت طرح سوال توزیع شود.
26. مقدمه شما در سوالاتی که از شما می پرسند نقش تعیین کننده ای دارد.
 27. اگر در مورد موضوع سوال مهمی وجود داشته که متربیان نپرسیده اند، مربی با این بیان خودش سوال را مطرح میکند؛سوال شده که...
28. در پاسخ به پرسش می توان از قالبهای متنوع مثل داستان، شعر و تمثیل استفاده نمود.
نمونه اول : سوال: چگونه عبادت کنیم؟1-آگاهانه:     2-عاشقانه:3-خالصانه:    4-خاشعانه:
نمونه دوم :  سوال: چرا موسیقی و غنا حرام است؟ مگر چه مضراتی در زندگی دینی و مادی انسان دارد؟
پاسخ: موسیقی چون آثار مخرب زیادی در زندگی مادی و معنوی انسان دارد، از طرف شارع معظم حرام شده است.از جمله:
1-بی تفاوت شدن نسبت به ناموس؛
2- سبب مرگ ناگهانی؛
3-قبول نشدن دعا می شود؛
4.عامل نفاق؛
5-باعث رفتن برکت و نفرت فرشتگان؛
6-موجب زنا و فحشا می شود؛
7.منشأ بی حیایی؛
8-تحریک غریزه جنسی و نابودی غیرت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.