سخن بزرگــان۲

یک روزی صورت بدون عَمل مُد میشود.

یک روزی پسرها ودخترها همسری انتخاب میکنند که قیافه اش واقعیست.

یک روزی دخترها وپسرها پُز اعتماد به نفسشان را میدهند وبا افتخار میگویند: ما عَملی نیستیم...

یک روزی که دور نیست...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.