سودا

14:30 جمعه  

 

آنقدر برف باریده، 

که همه جا سفید شده.

همه چیز، از اول.

بوم آماده است. 

نقاشی تازه ای بکش!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.