شاه چه بدی هایی داشت؟ (۱۳)

پست 4551به قلم دامنه. به نام خدا. در دوازده قسمت قبلی، در سلسله مباحث انقلاب اسلامی ایران: اینجا، دوازده بدی شاه را نوشتم. در این پست، بدی سیزدهم شاه را می نویسم:

13- شاه، دشمنِ سخت سر و کلّه شقّ مشروطیت بود. حال آن که مردم ایران با آگاهی ها و خردورزی ها، چندین سال پیشتر از او، با ایجاد نهضت مشروطه، بساط حکومت مطلقۀ خاندان قجَری را برچیده بودند. اما شاه به دلیل تفکر استبدادی اش و خصوصیت زشت کینه توزانه اش نسبت با مخالفین، هرگز دوست نداشت کسی و یا تفکّر و جریانی در مقابل ایده های دیکتاتوری آریامهری (= بخوانید عاری از مهری) اش، سخنی خلاف رأی او بزند.

به همین خاطر او ساواک (=سازمان اطلاعات و امنیت کشور) را راه اندازی کرد تا مانند گشتاپوی هیتلری، هر کس را که کمی با او زاویه گرفت، با سرکوب و بازداشت و تبعید و حبس، مقهورش کند. ادامه می دهم... .

شاه و فرح دیبا. مالزی. مراسم اهدای دکتری افتخاری توسط عبدالرحمن پوترا، نخست‌وزیر وقت مالزی به شاه. ژانویه سال 1968 میلادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.