طرح آشتی ملی از شریف امامی تا خاتمی

از طرح آشتی ملی نخست وزیر شریف امامی در سال 1357 چیزی شنیده اید؟ گروهی هتاک، سلطنت طلب و ظالم وقتی خود را در تنگنای حذف شدن دیدند طرح آشتی ملی را پیشنهاد دادند، گویی ملت با هم قهر هستند، در صورتی که ملت با آن گروه اندک هتاک، متقلبِ ظالم مشکل داشتند.

ادامه مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.