نیت خیر مگردان که مبارک فالی است

بار اول برای بازدید رفته بودم ،دوتا اتاق رو رفتم و گفتم دیگه نمیتونم ،بیشتر از اینکه دلم به درد بیاد ؛حرصم گرفته بود ،از اینکه دستم بسته است و هیچ کاری نمیتونم ،نمیتونستم اون پسر ِ بی مویی که خوابیده روی تخت رو بغلش کنم ،نمیتونستم دست بکشم رو سرش و بهش بگم خاله ،ببین اینا رو بخوری زود خوب میشی ،اصلا تمام مبحث انکولوژی رفته بود از ذهنم ،یادم نبود رژیم درمانی  AML , ALL چیه ؟فقط چشمم به تخته ای بود که اسم مریضا روش بود و بیماری ،من توی ِ بخش انکولوژی کودکان بیمارستان بودم و مطلقا کاری از دستم بر نمیومد و دلم میخواست از هرچی زودتر از اون اتاق که اون دختر بچه بازهم بی مو شربتشو نمیخورد و داشت غر میزد بیام بیرون ،من اونجا خطرناک بودم ،5 سال توی هر درسی کلمه یِ نوتروپنی رو خونده بودم و اونجا با تمام وجود حسش میکردم ،اینکه یه سرفه کوچیک من ،میتونه چقدر خطرناک باشه برای اونجا!موقع برگشت توی آژانس ،یه تصمیم بزرگ گرفته بودم.

بار دوم به عنوان داروساز اونجا بودم ،نسخه رد میکردم و برای ِ بار اول داروهای ِ شیمی درمانی رو میدیدم ،با هر توی دست گرفتن ،عوارض میومد توی ذهنم ،با هر بررسی درد بچه ها میومد توی ذهنم ،بار اولی بود که دلم نمیخواست دارو رد کنم ،دلم نمیخواست این همه دارو رو یه جا ببینم ،برای اولین با دیدن اسمم روی بعضی داروها ،دوق مرگ نمیشدم .اونجا از رزیدنت پرسیدم کار ما شما به عنوان بالینی چیه ؟گفت منیج عوارض داروهای شیمی درمانی ،شاید یکی از بیشترین جاهایی باشه که پزشک به داروساز بالینی نیاز داره.

اونجا هم روی تصمیم بزرگم مصمم تر شدم ،خدا رو شکر کردم ،به خاطر اینکه توی جای ِ درست وایساده بودم ،توی جایی که میتونم از درد بچه ها کم کنم ،همونجا تصمیمم قطعی شد ،هرجای ِ دنیا باشم ،قطعا من یه بخشی از تیم درمان انکولوژی خواهم بود.


ته نوشت :

1-شش سال پیش ،از هر چیزی که به بیولوژی مرتبط باشه بیزار بودم ،و امروز ،تو این لحظه ،تنها وقتی که میتونم از یه چیز شگفت زده شم ،همین نوآوری های ِ بیولوژیکیه :)

2-استاد راهنمام با یه پژوهشگاه  معروف  حرف زده که به جای طرح برم اونجا ،اولش گفتن که فقط پسرا رو جای ِ سربازی قبول میکنن ،استادمم کلی تعریف منو کرده و رزومه فرستاده و اونام بالاخره قبول کردن :)

3-برنامه مدرسه تابستانی تا زمستان امسال یا تابستون سال بعد به تعویق افتاد :|

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.