ما با خدا قهريم: لذا همه چيز را برعکس مي گوييم.

بيا با خدا آشتي کن


همه ميدانيم دروغگو دشمن خدا است، و اين نشان مي دهد که خدا، از همه مظلوم تر است! چون همه بشر دروغگو هستند، البته بجز معصومين و انبيا. پس بايد به ياري اين مظلوم بزرگ برويم. خدا را ياري کنيم با راست گويي و درست کرداري . اما چرا با اينکه همه ميدانيم دروغ بد است، ولي باز هم مرتکب دروغگويي مي شويم؟ چرا اصلا ما دشمن خدا هستيم؟ هيچکدام از ما دوست ندارد: دشمن خدا باشد ولي هست. لذا ماه رمضان يکي از فرصت هايي است که: اين اجازه را به انسان مي دهد کمي فکر کند، و با خود رو راست باشد! و بالاخره به سوي خدا برگردد.


مسائلي که باعث دشمني ما با خدا مي شود، خداوند در قران فرموده است! مثلا يکي از انها پر توقعي ما است، با خود مي گوييم چرا خداوند به ما  کاخ و قصر نداده؟ مگر انهايي که در کاخ و قصر زندگي مي کنند، چه تخم دو زرده اي کرده اند؟ چرا خدا به همسايه ما، ثروت بيشتري داده ولي به ما نمي دهد.. البته جنبه هاي ديگر آن حرص و طمع هست، و در نهايت به حسادت هم مي رسد. به عبارت خيلي ساده، حسادت باعث مي شود تا با خدا قهر کنيم. نشانه قهر از خدا هم اجرا نکردن دستورات اوست. يعني نماز نمي خوانيم! روزه نمي گيريم، تا به خدا بگوييم در حق ما کم کاري کرده است. ماه رمضان به ما مي گويد: برويد روزه بگيريد تا بفهميد گرسنه بودن يعني چه، واينهمه ناشکري نکنيد. واقعا شما ببينيد کساني که: به دستورات خدا بي توحهي مي کنند، لاابالي مي شوند و به خودشان هم رسيدگي نمي کنند. هرنوع غذايي را مي خورند و: هر نوع نوشيدني را مي نوشند، و شايد اصلا اگر بدانند: خداوند الکل را براي خوردن حرام کرده، بيشتر بخورند! تا بيشتر در ميدان ديد خدا قرار بگيرند.


دومين مسئله که باعث دشمني با خدا مي شود، ظلم کردن بر ديگران است. ما با ظلم بر ديگران خود را بالا مي کشيم! و فکر مي کنيم اگر کسي را سرکوفت زديم، يا کتک زديم مقام ما بالاتر رفته است.  ولي همه ميدانيم اينطور نيست، اما بهرحال دل ما خنک مي شود! مادر کودک خود را مي زند: تا بگويد بيشتر از او ميداند! پدر فرزند خود را با کمربند و شلاق مي کوبد، تا به او بگويد که بيشتر از او مي فهمد. ولي اينطور نيست. خودش هم ميداند اينطور نيست، لذا فرزندان دشمن پدر و مادر مي شوند.  در حاليکه اگر واقعا پدر بيشتر از فرزند بداند، منطق به کار مي برد و فرزند را قانع مي کند، حتي اگر قانع نشد مجبورش نمي کند. بر اساس دستور قراني، حتي پيامبر هم حق ندارد خود را به زحمت بياندازد! تا مردم دانا شوند. اکثريت مردم دنيا نادان هستند. و اگر تعداد کمي بخواهند خود را بر انها تحميل کنند، اين يک ظلم است. پس ظلم در مرحله اول در انديشه ما است، که مي خواهيم همه مثل ما فکر کنند! لذا وقتي همه مثل ما فکر نمي کنند، آنها را از برخي امکانات خود محروم مي کنيم، يا زندگي را برايشان سخت مي نماييم. ماه رمضان مي گويد: بر خودت سخت بگير نه بر ديگران. از غذاي خودت کم کن، نه اينکه دو برابر بخوري. مريض بودن انسان به همين فکر ها است، که در تغذيه نامناسب خود را نشان مي دهد. و رمضان انسان را سالم مي کند. براي همين است پيامبر فرموده: روزه بگيريد تا سالم بمانيد(صوموا تصحوا)  وما مي گوييم: روزه نگيريد تا سالم بمانيد! زيرا روزه براي شما ضرر دارد. نه، هيچ فرمايش الهي براي ما ضرر ندارد، ما با خدا قهريم: لذا همه چيز را برعکس مي گوييم.


Come reconciled with God now


All we know is a liar, an enemy of God, and this shows that God is more than all the oppressed! Because all humans are liars, except for saints and prophets. So you have to help the oppressed go big. We help God by being honest and upright. But why, although we all know lying is bad, but we are still committed lying? Why we are the enemy of God? None of us do not like: the enemy of God, but well. The month of Ramadan is one of the opportunities that allow people to give a little to think, and be honest with you! And finally return to God.


Issues that cause enmity with God, in the Holy Quran is God! One of them is with our expectations, with the palace and the palace did not say why God has given us? Unless you live in the palace and the palace, the egg yolk has two? Why God to our neighbors, but we are not given more money. The other aspect of it is greed, and finally reaches envy. To put it simply, we envy makes God angry. A sign of God"s anger not execute his orders. Do not read the prayer! We do not fast, so God has to say to us hypothyroidism. Ramadan tells us what it means to go hungry to fast to see, and not so much ingratitude. You see people who really: Because of God"s commands, they are their own carelessness and are not addressed. Any food to eat: any kind of drink to drink, and perhaps even if they know that God has forbidden to eat alcohol, eat more! God has placed in your field of vision.


The second issue, which is enmity against God, oppresses others. We draw up your oppression of others! And we think that if we would rebuke anyone, or hit us up as we were gone. But we all know this is not true, however, our hearts be cool! His mother, his children: to tell more than he knows! Beating with a belt and whip your father, to tell him more than he understands. But it is not. She knows it is not, the parents are the children of the enemy. While most of the child"s father if you really know the logic applied and convince the child, even if not convinced does not force it. According to God"s commandments, even a prophet has no right to cause trouble! People are wise. The majority of people are ignorant. And if a few of your wish imposed on them, it is an injustice. After oppression in the first place in our thoughts, we want all of us to think! So when they do not think like us, we deprive them of some of their facilities, or make life difficult for them. Ramadan said on hard on you, not on others. Food slow yourself now, not twice as hard. The thought of being sick man, which in itself shows poor nutrition. And Ramadan is a healthy man. That is why the Prophet said: fasting to stay healthy and we say: Do not day to stay healthy! Because the days are bad for you. No, no divine orders not harmful to us, we angry with God: the things we say to the contrary.


تأتي تصالحت مع الله الآن


كل ما نعرفه هو كاذب، عدو الله، وهذا يدل على أن الله هو أكثر من كل المظلومين! لأن جميع البشر كاذبون، باستثناء القديسين والأنبياء. بحيث يكون لديك لمساعدة المظلومين ذهاب كبير. نحن نساعد الله صادقة ومستقيمة. ولكن لماذا، على الرغم من أننا جميعا نعرف الكذب أمر سيء، لكننا ما زلنا ملتزمين الكذب؟ لماذا نحن عدو الله؟ لا أحد منا لا ترغب في مشاهدتها: عدو الله، ولكن أيضا. شهر رمضان هو واحد من الفرص التي تسمح للناس لإعطاء قليلا للتفكير، ويكون صادقا مع نفسك! والعودة أخيرا إلى الله .


القضايا التي تسبب العداوة مع الله في القرآن الكريم هو الله! واحد منهم هو مع توقعاتنا، مع القصر والقصر لم يقل لماذا أعطانا الله؟ إلا إذا كنت تعيش في القصر والقصر، وصفار البيض واثنين؟ لماذا الله لجيراننا، ولكن لا تعطى لدينا المزيد من المال. أما الجانب الآخر منه هو الجشع، وأخيرا يصل الحسد. بكل بساطة، نحن الحسد يجعل يغضب الله. وهناك علامة غضب الله يتم تنفيذ أوامره. لا تقرأ صلاة! نحن لا سريع، لذلك الله أن يقول لنا الغدة الدرقية. يقول رمضان لنا ما يعنيه أن يجوع أن يصوم لرؤية، وليس ذلك بكثير الجحود. كنت أرى الناس الذين حقا: نظرا لأوامر الله، فهي لا مبالاة بهم ولم تعالج. أي طعام لتناول الطعام: أي نوع من الشراب للشرب، وربما حتى إذا كانوا يعرفون أن الله حرم أكل لالكحول، وتناول الطعام أكثر! الله قد وضعت في مجال الرؤية.


القضية الثانية التي هو عداوة لله، قهرا الآخرين. نحن وضع القمع الخاص بك الآخرين! ونعتقد أنه إذا كنا توبيخ أي شخص، أو ضرب لنا كما كنا ذهب. لكننا نعلم جميعا أن هذا غير صحيح، ولكن قلوبنا تكون باردة! والدته، أولاده: لنقول أكثر مما كان يعرف! ضرب بحزام وسوط والدك، لنقول له أكثر من يفهمها. ولكن الأمر ليس كذلك. وقالت انها تعرف انها ليست، والآباء هم الأطفال من العدو. في حين أن معظم من والد الطفل إذا كنت تعرف حقا منطق تطبيقها وإقناع الطفل، حتى لو لم يكن مقتنعا لا قوة لها. وفقا لوصايا الله، وحتى النبي ليس له الحق في أن يسبب المتاعب! الناس الحكمة. معظم الناس يجهلون. وإذا كان عدد قليل من رغبتكم المفروضة عليهم، بل هو ظلم. بعد القمع في المقام الأول في أفكارنا، ونحن نريد كل واحد منا أن نفكر! حتى عندما لا أعتقد مثلنا، نحن حرمانهم من بعض مرافقها، أو جعل الحياة صعبة بالنسبة لهم. وقال رمضان من الصعب على نفسك، وليس على الآخرين. الغذاء يبطئ نفسك الآن، وليس مرتين كما الجاد. فكر بأنه رجل مريض، مما يدل في حد ذاته سوء التغذية. ورمضان هو رجل صحي. هذا هو السبب في قول النبي: الصيام إلى البقاء في صحة جيدة ونحن نقول: لا يوم على البقاء بصحة جيدة! لأن الأيام سيئة بالنسبة لك. لا، لا أوامر إلهية لا تضر بنا، ونحن غاضب مع الله: الأشياء ونحن نقول على العكس من ذلك.


?ndi Allah il? bar??maq g?l


Bildiyimiz Bütün yalanç?, Allaha dü?m?n v? bu Allah bütün m?zlum daha çox oldu?unu göst?rir! bütün insanlar müq?dd?sl?rin v? pey??mb?rl?rin istisna olmaqla yalanç?, çünki. Bel? ki, m?zlum böyük getm?k üçün var. Biz vicdanl? v? dik olan Allah köm?k edir. Amma niy? biz bütün bilirik baxmayaraq yalanç? pis deyil, lakin biz h?l? yalanç? sadiqik? Niy? biz Allah?n dü?m?ni var? Heç birimiz kimi deyil: Allah?n dü?m?ni, lakin. Ramazan ay? insanlar dü?ünm?k üçün bir az verm?k, v? özünüz il? vicdanl? olmaq üçün imkan verir imkanlardan biridir! V? n?hay?t Allaha qay?tmaq.


Quran-? K?rim, Allah il??dav?t s?b?b m?s?l?l?r Allahd?r! Onlardan biri saray?nda Allah?n biz? verdiyi niy? dem?di saray? il?, bizim gözl?ntil?ri il?? Siz saray?nda v? saray?n ya?ay?r halda, yumurta sar?s? iki? biz daha çox pul verilmir Niy? Allah qon?u, lakin. Bunun dig?r aspekti x?sislik v? n?hay?t h?s?d çat?r. sad?c?, biz h?s?d qoymaq üçün Allah q?z?bli edir. Allah?n q?z?bi ?lam?ti onun sifari? yerin? deyil. dua oxumaq etm?yin! Allah hipotiroidizm dem?k var, bel? ki, sür?tli deyil. Ramazan o q?d?r nankorluq görm?k üçün sür?tli ac getm?k dem?kdir v? n? biz? deyir. Allah?n ?mrl?ri, çünki onlar öz diqq?tsizlik v? müraci?t olunur: Siz, h?qiq?t?n, insanlar görür?m. içki h?r cür içm?k, v? b?lk? onlar Allah spirt yem?k qada?an bilirik ki, h?tta, daha çox yem?k: Any qida yem?k üçün! Allah görm? sizin sah?sind? yerl??dirib.


Allaha qar?? dü?m?nçilik edir, ikinci m?s?l?, ba?qalar? zülm. Biz ba?qalar?n?n sizin zülm t?rtib! V? biz h?r k?s m?z?mm?t, v? ya biz getdi kimi hit ?g?r ki, dü?ünür?m. Amma biz bütün Ancaq ür?kl?ri s?rin, bu do?ru deyil bilirik! Anas? onun u?aqlar, o bilir daha dem?k! bir k?m?r il? döyülm?si v? ona anlay?r art?q dem?k, ata qamç?. Amma bu deyil. O, bu deyil bilir, valideynl?r dü?m?n u?aqlard?r. u?aq atas? ?n çox h?qiq?t?n t?tbiq m?ntiq bilirik v? onu m?cbur deyil ?min deyil, h?tta, u?aq raz? ?g?r edir. Allah?n ?mrl?rin? gör?, bel? bir pey??mb?r narahatl?q s?b?b haqq? yoxdur! ?nsanlar müdrik. insanlar?n ?ks?riyy?ti cahil. Onlar?n t?tbiq arzu bir neç??g?r, bu ?dal?tsizlikdir. bizim fikir ilk növb?d? t?zyiq sonra, biz ham?m?z dü?ünm?k ist?yir?m! onlar bizim kimi dü?ünmür?m zaman, biz onlar?n b?zi obyektl?rin onlar? m?hrum, v? ya onlar üçün h?yat ç?tinl??dirir. Ramazan deyil ba?qalar?, özünüzü ç?tin bildirib. Food deyil iki d?f? a??r, indi özünüzü yava?. özlüyünd? z?if qidalanma göst?rir olan x?st? adam, fikir. Ramazan sa?lam insand?r. Bu Pey??mb?r dedi n?: sa?lam qalmaq üçün oruc v? biz dem?k: Do not gün sa?lam qalmaq üçün! gün sizin üçün pis çünki. Xeyr, biz? deyil, z?r?rli heç bir ilahi ?mr, biz Allah il? q?z?bli biz: ?eyl?r ?ksin? dem?k.


 


 

۲۷۸ : شاخه‌ی عشق را شکستم…

هالینا پوشویا توسکا


شاخه‌ی عشق را شکستم.

آن را در خاک دفن کردم

و دیدم که

باغم گل‌ کرده‌ است...


کسی نمی تواند عشق را بکشد؛

اگر در خاک دفنش کنی

دوباره می‌روید.

اگر پرتابش کنی به آسمان

بال‌هایی از برگ در می‌آورد

و در آب می‌افتد

با جوی‌ها می‌درخشد

و غوطه‌ور در آب

برق می‌زند.


خواستم آن را در دلم دفن کنم،

ولی دلم خانه‌ی عشق بود

درهای خود را باز کرد

و آن را احاطه کرد با آواز از دیواری تا دیواری

دلم بر نوک انگشتانم می‌رقصید...


عشقم را در سرم دفن کردم!

و مردم پرسیدند:

چرا سرم گل داده‌ است؟

چرا چشم هایم مثل ستاره‌ها می‌درخشند؟

و چرا لبهایم از صبح روشن‌ترند؟


می خواستم این عشق را تکه‌تکه کنم.

ولی نرم و سیال بود ، دور دستم پیچید...

و دست‌هایم در عشق به دام افتادند

حالا مردم می‌پرسند که من زندانی کیستم...


هالینا پوشویاتوسکا

مترجم : محسن عمادی

پست با لبخند

چقدر داستان و روایت بلدی
حسودیم شد
آقاجونم مرد خیلی خوبی بود
خیلی خوب و مهربون
تو یکسالی که گذشت، فقط یه بار خوابشو دیدم
کاشکی این شبا باز بیاد به خوابم
خیلی هواشو کردم

دعاکن واسه آرامش عکاس باشی
بهم میرسه
واقعا لذت بخشه
حس خوبیه
دعا میکنم براتون، خیلی زیاد

نقطه مقایل عشق، تنفر نیست
بی تفاوتیه
راهی که من انتخاب کردم
خیلی ها بهم گفتن کاری کن ازت متنفر بشه
تا هردوتون فراموش کنین
ولی من راه خودمو انتخاب کردم
راهی که تو میگی یادگار داشته باشمش
اولین راه، راهیه که همه میرن
چیزی که باعث میشه الان از خودم رضایت داشته باشم
همینه

همین روزا خودمو میندازم تو آب
استارتشو زدم، با نماز اول وقت
هنوز نزدم تو دنده :)
انشالله به زودی

مقایسه ای که کردی
این پست و گردنبند طلا
واقعا به دلم نشست
خوشحالم که دوس داشتی

هر آدمی که سر راهت قرار میگیره
رسالتی به عهده داره
وقتی ازم خواستی بیام به اون تولد
هیچوقت فکرشو نمیکردم انقدر چیز ازت یاد بگیرم
واقعا آشنایی خوب و به موقعی بود
ممنون که به تولدش دعوتم کردی

سپاس گذار از وقتی که میذاری
از دل دریایی و مهربونت
وکیل خوبی هستی
یاعلی

دانلود دوبله فارسی فیلم Eye in the Sky 2015

دانلود دوبله فارسی فیلم Eye in the Sky 2015 دانلود فیلم دوبله فارسی Eye in the Sky 2015 دانلود فیلم Eye in the Sky 2015 با دوبله فارسی لینک IMDB امتیاز : 7.7 / 10 امتیاز منتقدین : 73 / 100 ژانر : درام، هیجان انگیز، جنگی محصول کشور : انگلستان کارگردان : Gavin Hood ستارگان : Helen Mirren, […]

رمضان

ماه رمضون امسال
برام یادآوره پدربزرگمه
اوج بیماری و دردکشیدنش
روزای پر از دلهره
که با هر زنگ تلفن تنمون میلرزید
که هر روز صبح بهش سرمیزدم تا ببینم نفس میکشه
تا اینکه
آخرین سحر از ماه رمضون 95
پدربزرگ رفت
عمو با صدای لرزون زنگ زد و گفت
یتیم شدیم

کافیه
یادآوریش برام خیلی سخته

همینقدر بگم که
به سالگرد فوت پدربزرگم نزدیک میشیم
چقدر دلم براش تنگ شده
دوسِت دارم آقاجونم
خیلی دوست دارم

پست ویژه

با کامپیوتر باز شد

دیدمش

اوهوم، خیلی شبیه بودن

ناخودآگاه با لبخندش، لبخند زدم

خدا برای هم حفظتون کنه و کنار هم نگهتون داره

آمین از عمق وجودم


دو کلام حرف حساب خوندم

و خیلی ذوقشو کردم

الان فهمیدم چله ها چی هستن

شما حتما جواب میگیرن

15 تیرماه خوبی براتون دعا میکنم

واقعا

هرکی اینجاس، دعا کنه

روز خوبی بشه برای دوتا عاشق

روز وصال

آمین


من دیگه از خدا ماه نمیخوام

نمیدونم چرا، ولی باخوندن این جمله گریم گرفت

ماه که تو آسمون یکی دیگس، من براش چهله نمیگیرم

منظورتو و حرفتو فهمیدم

بخصوص از داستان گوهر شاد

ولی ماه دیگه توی نیت های من نیست

دیگه نیست

نیست

فقط خوشبختیش آرزوی منه

شادی و سرزندگیش

شیطنت های دخترونش

فقط خوشی اونو میخوام با چشمای خیسماز صراحتت ناراحت نمیشم

خیلی هم خوبه، دوس دارم رک بشنوم

چهله نگرفتم تاحالا

ولی کارای مشابه زیادی کردم

صحیفه زیاد خوندم

درست دعا کردم

درست خواستم

ولی رفت

ولی نشد


من اگه چهله نگیرم

دلیلش به این نیست که دارم ادا درمیارم

من به تازگی دارم با خدا آشتی میکنم

اشکای مادرم منو با خدا آشتی داد

دلیل چهله نگرفتنم اینه که دیگه گره ی کوری ندارم

راه نجاتی نمیخوام

اونی که باید میبود، دیگه نیست

فقط براش آرزوی خوشبختی دارم

فقط و فقط


واسه عکاس باشی بهتر بودن، به در و دیوار نگاه نمیکنم

دارم تلاش میکنم

زندگی میکنم

شادی میکنم

با خدا رازو نیاز میکنم

و گذشتمو از رویا، به خاطره تبدیل میکنم


من آدم درست و فهمیده ای نبودم

این اتفاق منو بزرگ کرد

وسعت داد به دلم

یه آدم دیگه شدم


چهله گرفتن با معبود قشنگه

خیلی زیباست

ولی هنوز به درک درستی ازش نرسیدم

رسیدما، ولی الان شرایطشو ندارم

الان قلبشو ندارم

از خدا فاصله دارم

دارم اول فاصلمو برمیدارم تا باهاش آشتی کنم


ختم قرآن چیزیه که انتخاب میکنم

حتما

ولی چه زمانی

و چطور

نمیدونم

شاید همین امشب

شاید فردا

و شاید ...